harmonija duha i tijela

Prostor povišene pozornosti

Postdramske izvedbene prakse ističu prezentnost kao jednu od glavnih izvođačkih karakteristika. Prostor pojačanog fokusa komunicira prvenstveno „suprisutnošću tijela u prostoru“, kako ga definira Erica Fisher-Lichte. Takva

  • November 21, 2020